Година на производство:
Вид на гориво:
Пренос (менувач):
Број на врати:
Работна зафатнина на моторот:

Цена:


Опис: